Vragen? Bel 0182 - 302 444

Nulmeting: potentieelscan

Bij een Potentieelscan gaan we uit van de talenten van de medewerker. Hoe kan het talent van de medewerker bijdragen aan de resultaten van de organisatie?

Steeds meer organisaties zien dat medewerkers het best functioneren als ze doen waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt (zie onderstaande trends) Doen waar je goed in bent leidt tot meer werkplezier en energie. Weet u als leidinggevende waar de passie en drijfveren van uw medewerkers liggen? Durft u ernaar op zoek te gaan en er ruimte aan te geven? En weten de medewerkers zelf waar hun passie en drijfveren liggen?

De Potentieelscan geeft inzicht in de competenties, het potentieel en de drijfveren van medewerkers. Wat is nodig om de medewerker in zijn/haar talent te ontwikkelen? Door ruimte te laten aan talent kunnen medewerkers meer regie nemen over hun werk en ontwikkeling. Hierdoor gaan uw medewerkers efficiënter werken, voelen ze zich meer betrokken en verantwoordelijk en zijn ze beter in staat om te anticiperen op veranderingen en daarmee ook duurzaam inzetbaar!

Trends

  • Vaste functieprofielen komen te vervallen
  • Nadruk verschuift van human resources naar human relations
  • Leidinggeven wordt een rol i.p.v. een functie
  • Bij selectie wordt steeds meer de nadruk gelegd op potentieel en minder op voldoen aan een functieprofiel
  • Arbeidsrelaties zijn meer wederkerig (er is meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling)

Stappenplan

Stap 1: Intake: We bespreken gezamenlijk de aanleiding en doelen van de potentieelscan. Welke instrumenten wilt u inzetten?

Stap 2: Plan van Aanpak: In het plan van aanpak staat wat de doelstellingen zijn, wat onderzocht wordt, op welke manier we gaan meten en hoe we u als opdrachtgever op de hoogte houden. Daarnaast geven we aan hoe de medewerkers geïnformeerd worden en welke gegevens met wie gedeeld worden.

Stap 3: Uitvoering: HabiTask werkt met deskundige en betrokken loopbaanbegeleiders, assessoren en coaches. Objectiviteit en professionaliteit staan voorop. De deelnemers worden voorafgaand uitgebreid gebrieft over de achtergronden en doelen van het traject.

Stap 4: Aanbevelingen: We rapporteren wat de potentie, drijfveren en motivatie van de medewerkers zijn. Ook doen we aanbevelingen hoe deze medewerker het best gefaciliteerd kan worden in zijn/haar ontwikkeling. Ook kunnen we een analyse geven van de ontwikkelpotentie van het gehele team.

Aanpak

  1. Een gesprek met een deskundig loopbaanbegeleider geeft de medewerker inzicht in het verloop van de loopbaan, drijfveren en motivatie. Door open en nieuwsgierige vragen te stellen prikkelen we de medewerker om na te denken over passie en drijfveren.
  2. Een assessment geeft de medewerker inzicht in zijn persoonlijkheid, capaciteiten en drijfveren Op het assessment volgt een gesprek waarin dieper ingegaan wordt op loopbaan, drijfveren, rol in het team, motivatie, houding en gedrag. Zo krijgt de medewerker een goed beeld van zijn/haar talenten. We koppelen dit aan het vervolg van zijn/haar loopbaan. Eventueel kan verdere loopbaanbegeleiding volgen.

Ook zij kiezen voor HabiTask