Vragen? Bel 0182 - 302 444

Functiegericht assessment

Naast de Digitale Assessments biedt HabiTask tevens Functiegerichte Assessments. Deze assessments geven u eenvoudig en doelgericht inzicht in het kennisniveau en de relevante competenties van de medewerkers. U krijgt hierdoor snel, eenduidig en objectief inzicht in het niveau per medewerker.

Wat wilt u in kaart brengen
De volgende thema’s kunnen aanleiding zijn voor een functiegericht assessment:

  • Herijking team
  • Reorganisatie
  • Invoeren/updaten competentiemanagement
  • Aangepast of nieuw functieprofiel
  • Teamontwikkeling

Het beheersen van gekozen competenties en het kennisniveau is essentieel voor het slagen van de medewerkers in een bepaalde functiegroep. Wij helpen u ook graag met het definiëren van de functieprofielen en de bijbehorende competenties, bestaande uit: kennis, vaardigheden en houding & gedrag.

Stappenplan

Stap 1 Intake: We bespreken gezamenlijk de aanleiding en doelen van het functiegericht assessment. Wie is de doelgroep, welke resultaten wilt u bereiken en waarvoor wilt u die gebruiken? Welke assessments wilt u inzetten? Welke kennis en vaardigheden hebben de medewerkers nodig voor hun functie en op welk niveau moeten deze zijn? Welke houdings- en gedragsaspecten zijn belangrijk voor deze functie?

Stap 2 Plan van Aanpak: In het plan van aanpak staat wat de doelstellingen zijn, wat onderzocht wordt, op welke manier we gaan meten en ontwikkelen en hoe we u als opdrachtgever op de hoogte houden. Daarnaast geven we aan hoe de medewerkers geïnformeerd worden en welke gegevens met wie gedeeld worden.

Stap 3 Uitvoering: HabiTask werkt met deskundige en betrokken docenten, coaches en acteurs. Objectiviteit en professionaliteit staan voorop. De deelnemers worden voorafgaand uitgebreid gebrieft over de reden en doelen van het traject.

Stap 4 Rapportage: We rapporteren wat de niveaus van de medewerkers zijn op de benoemde gebieden: kennis, vaardigheden, en eventueel persoonlijkheid en motivatie.
Ook ontvangt u aanbevelingen voor het team en hoe u de individuele medewerker het best kunt faciliteren in zijn of haar ontwikkeling. Wat heeft de medewerker nodig om op het gewenste niveau voor zijn of haar functie te komen?

Welke methoden kunnen we inzetten?

Kennistoets:
Met ervaren vakdocenten hebben we een grote variatie aan kennistoetsen ontwikkeld voor verschillende functies. Deze toetsen kunnen we aanpassen aan de inhoud en kennisgebieden van de desbetreffende functie bij uw corporatie.

Praktijkassessment:
Met een praktijksimulatie (bijvoorbeeld in een woning) observeren en toetsen we of de benodigde kennis juist wordt toegepast en de wijze waarop de medewerker de functie uitvoert. (bijvoorbeeld hoe klantvriendelijk wordt de huurder geholpen). Deze praktijksimulatie geeft inzicht in het niveau van de vaardigheden (competenties) van de medewerker. Het assessment wordt bij voorkeur op locatie uitgevoerd in samenwerking met onze ervaren trainers en trainingsacteurs.

Digitale Assessment:
Met wetenschappelijk onderbouwde assessments wordt het niveau van de competenties, persoonlijkheid, capaciteiten en drijfveren in kaart gebracht.

Interesse?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs via info@habitask.nl of 0182-302444. Zij helpen u graag verder.

 

Ook zij kiezen voor HabiTask