Vragen? Bel 0182 - 302 444

2 Kwaliteitsmanagers bij ZVH in Zaandam

Namens ZVH promoot HabiTask onderstaande vacature.

De werving en selectie wordt verzorgd door ZVH; klik hier voor meer informatie.

zvh

Teamspelers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en gericht op de klant

Over ZVH

ZVH is een woningcorporatie met circa 5.000 woningen in Zaandam en omgeving. We verzorgen huisvesting primair voor mensen met een laag inkomen. Ons bedrijf is zelfstandig, compact (circa 40 medewerkers), professioneel, toegankelijk en samenwerkingsgericht.

De afgelopen periode stond in het teken van de reorganisatie van het onderhoud- en verhuurmutatieproces. We willen de huurder beter bedienen; sneller, op maat, persoonlijk. Van de klant willen we minimaal een ‘8’. De komende tijd besteden wij naast onze traditionele maatschappelijke volkshuisvestelijke taken aandacht aan een collectief ontwikkel- en leertraject waarin we samen werken aan verantwoordelijkheid nemen voor klanttevredenheid, budget en kwaliteit. Medewerkers rapporteren over hun KPI’s. Dit geldt straks voor alle functies bij ZVH. Belangrijke competenties van ons zijn klantgerichtheid en resultaatgerichtheid.

Over de functie kwaliteitmanager

Als kwaliteitsmanager ben je verantwoordelijk voor de juiste en volledige vastlegging van vastgoeddata. Je beheert het systeem van klanttevredenheidsmetingen en zorgt dat dit in de dashboards van de medewerkers komt. De kwaliteitsmanager is dus van essentieel belang bij het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening. Je verzorgt de steekproefsgewijze controle van afspraken van aannemers met ZVH en met bewoners. Je hebt hierover contact met onze bewoners.

Je bent als kwaliteitsmanager ook belast met contracten; je werkt in opdracht van de inkoopmanager en beheert en bewaakt de uitvoering van de contracten. Je signaleert afwijkingen en verbeterpunten en wanneer over een contract opnieuw onderhandeld moet worden. Daarnaast verricht je de conditiemetingen van ons bezit.

De functie is nog niet definitief ingedeeld maar indicatieschaal is H (CAO Woondiensten).

Wat zoeken wij?

Een ervaren kwaliteitsmanager met een afgeronde opleiding op HBO niveau. Daarnaast:

  • Kennis van bouwkunde, conditiemetingen, contractbeheer en klantvolgsystemen
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Competenties: probleemanalyse, onafhankelijkheid en oordeelsvorming.

Reageren?

Als je enthousiast wordt over deze baan, maken we graag kennis met je. Stuur dan je motivatie en je CV z.s.m. naar personeelszaken@zvh.nl. Meer informatie over deze vacatures is verkrijgbaar bij Ed Steffens, hoofd bedrijfsvoering, 06-12405836 of Ilse Kuik, P&O adviseur, 075-6811740. Een uitgebreider functieprofiel kan je opvragen bij P&O. Een selectieassessment en het overleggen van een verklaring omtrent gedrag maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Meer weten over ons? Kijk op onze website: www.zvh.nl

Ook zij kiezen voor HabiTask