Aansprakelijkheid voor de sigarettenrook

Een huur-appartement boven een café. In het café wordt gerookt. De huurder heeft daar last van. De sigarettenrook dringt de woning binnen. Is de verhuurder aansprakelijk? Ja, meestal wel. Maar let op, er is een uitzondering. HOOFDREGEL: een verhuurder moet zorgen voor voldoende ‘woongenot’. Bijvoorbeeld dak-lekkage. Dat moet hij oplossen. Ook buren-overlast, zo erg dat niemand naast hen wil wonen, kan het woongenot verstoren. De verhuurder moet dan optreden tegen de buren.

Dat alles staat (jn geheimtaal) in art. 7:204 lid 2 BW. Sigaretten-rook kan ook zo’n verstoring zijn. Er is een UITZONDERING. Namelijk als het verminderde woongenot wordt veroorzaakt door ‘derden’ (art. 7:204 lid 3). Bijvoorbeeld een woning nabij Schiphol: de verhuurder is niet aansprakelijk voor geluidsoverlast. Of een appartement boven een supermarkt: de verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast door laden en lossen ‘s-ochtends heel vroeg. In deze zaak stelt de verhuurder dat de rookoverlast wordt veroorzaakt door ‘derden’. Nee, zegt de rechter, dat klopt niet. De verhuurder is weliswaar geen eigenaar van het pand, maar hij is wél uitbater van het café. Dat is zíjn bedrijf. De uitzondering geldt hier niet. De rechter benoemt nu een deskundige. Komt de rooklucht echt uit het café of niet?

 

Volledige uitspraak lezen? Kijk op www.rechtspraak.nl.  Uitspraak nummer ECLI:NL:GHARL:2019:7105

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *